Монтаж

Цени за стандартен монтаж на климатик:
Монтаж Климатици Варна Стенен тип климатик (7000-14000 Btu) - 150 лв. (с вкл. ДДС)
Монтаж Климатици Варна Стенен тип климатик (16000-21000 Btu) - 170 лв. (с вкл. ДДС)
Монтаж Климатици Варна Стенен тип климатик 24000 Btu - 180 лв. (с вкл. ДДС)
Монтаж Климатици Варна Стенен тип климатик над 24000 Btu - 240 лв. (с вкл. ДДС)
Монтаж Климатици Варна Мултисплит система - 240 лв. (с вкл. ДДС)
Монтаж Климатици Варна Колонен тип климатик - 240 лв. (с вкл. ДДС)
Монтаж Климатици Варна Канален тип климатик - 240 лв. (с вкл. ДДС)
Монтаж Климатици Варна Касетъчен тип климатик - 240 лв. (с вкл. ДДС)
Там където в каталога или ценовата листа на КЛИМАТИЦИ БЪЛГАРИЯ ЕООД е обозначено "с включен монтаж" да се разбира, че е включен стандартен монтаж на климатик, в обхвата на описаните по-долу инсталационни дейности.
 
При необходимост от допълнителни монтажни работи, дейности и материали последните се заплащат от клиента според актуалната ценова листа или предварителен договор.
 
Препоръчваме ви оглед на място, ако имате съмнения относно монтажа. Цената за оглед е 50лв. и се възстановява при покупка на климатик или невъзможност да бъде извършен монтаж по обективни причини.
 
Стандартният монтаж отнема от 2 до 4 часа на една монтажна група. Времето за монтаж може да варира в зависимост от сложността.
 
Монтажа задължително се извършва от квалифицирани и добре обучени специалисти. Въпреки това ако имате съмнения, че нещо не се извършва според правилата за качествен монтаж молим да се свържете с нас на телефон 0885109010. Ще се постараем да отговорим на всички възникнали въпроси.

 

 
 

 

 

 

 

 

Какво включва стандартният монтаж на климатик?
Монтаж Климатици Варна Доставка на климатикa в региона на град Варна.
Монтаж Климатици Варна Монтаж на вътрешното тяло.
Монтаж Климатици Варна Пробиване на един отвор за тръби.
Монтаж Климатици Варна Монтаж на един брой стойки за външното тяло.
Монтаж Климатици Варна Закрепяне на външното тяло.
Монтаж Климатици Варна До 3 (три) метра медни тръби.
Монтаж Климатици Варна Изолиране на тръбите с тръбна изолация.
Монтаж Климатици Варна Бандажиране на тръбния сноп.
Монтаж Климатици Варна До 1 (един) метър захранващ кабел.
Монтаж Климатици Варна До 4 (четири) метра комуникационен кабел.
Монтаж Климатици Варна До 3 (три) метра отводнителен гофриран маркуч.
Монтаж Климатици Варна До 2 (два) метра кабел канал за скриване на тръбния сноп.
Монтаж Климатици Варна Свързване на вътрешното и външното тяло.
Монтаж Климатици Варна Вакуумиране и включване на системата.
Монтаж Климатици Варна Запълване на отвора с полиуретанова пяна.
Монтаж Климатици Варна Обучение на клиента за работа с климатика.
Монтаж Климатици Варна Попълване на гаранционна карта и други документи.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допълнителни монтажни дейности и услуги

Цената за транспорт извън рамките на град Варна се калкулира на база среден разход на автомобила и актуалната за деня цена на литър гориво. Изминатият път се засича от GPS устройства, вградени във фирмените автомобили.

Ако мястото за външното тяло е недостъпно за стандартен монтаж, се договарят алпинисти, скеле или вишка по ценоразпис на доставящите услугата.

Цени на допълнително вложени материали и труд над стандартен монтаж:

Монтаж Климатици Варна Монтаж на два етапа (допълнително посещение по изискване на клиента) - 25 лв.
Монтаж Климатици Варна Допълнителен тръбен път над третия метър (7000 - 14000 BTU) - 30 лв./м
Монтаж Климатици Варна Допълнителен тръбен път над третия метър (16000 - 21000 BTU) - 35 лв./м
Монтаж Климатици Варна Допълнителен тръбен път над третия метър (над 21 000 BTU) - 40 лв./м
Монтаж Климатици Варна Допълнителен захранващ кабел над първия метър - 1.40 лв./м
Монтаж Климатици Варна Допълнителен комуникационен кабел над четвъртия метър - 1.80 лв./м
Монтаж Климатици Варна Пробиване на допълнителен отвор в тухла, бетон и др. - 20 лв./бр.
Монтаж Климатици Варна Допълнителен отводнителен гофриран маркуч над третия метър - 2 лв./м
Монтаж Климатици Варна Пренасяне на климатичната система при неработещ асансьор над третия етаж - 3 лв./етаж

Цените са в лева с включен ДДС.

Ценообразуване:

 1. Стандартен монтаж

+ Допълнително вложени материали и труд

Ако е необходимо:

+ Транспорт извън град Варна.

+ Алпинист/вишка/скеле.

Цени за вкопаване на тръби и кабели в стена (без измазване):

Монтаж Климатици Варна Вкопаване на тръбен път в газобетон (итонг) - 10 лв./м
Монтаж Климатици Варна Вкопаване на тръбен път в тухла - 15 лв./м
Монтаж Климатици Варна Вкопаване на тръбен път в бетон - 20 лв./м
Монтаж Климатици Варна Вкопаване на захранващ кабел в итонг или тухла - 3 лв./м
Монтаж Климатици Варна Вкопаване на захранващ кабел в бетон - 5 лв./м
30-Etiquette Вкопаване на тръбен път в газобетон (итонг) - 10 лв./м
30-Etiquette Вкопаване на тръбен път в тухла - 15 лв./м
30-Etiquette Вкопаване на тръбен път в бетон - 20 лв./м
30-Etiquette Вкопаване на захранващ кабел в итонг или тухла - 3 лв./м
30-Etiquette Вкопаване на захранващ кабел в бетон - 5 лв./м

 

 Цените са в лева с включен ДДС.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цени за демонтаж на съществуваща климатична система:

Монтаж Климатици Варна Стенен тип климатик (7000 - 12000 BTU) - 50 лв.
Монтаж Климатици Варна Стенен тип климатик (14000 - 24000 BTU) - 70 лв.
Монтаж Климатици Варна Колонен, канален или касетъчен тип климатик - 90 лв.
Монтаж Климатици Варна Вътрешно тяло на стенен тип климатик (7000 - 12000 BTU) - 25 лв.
Монтаж Климатици Варна Външно тяло на стенен тип климатик (7000 - 12000 BTU) - 25 лв.
Монтаж Климатици Варна Вътрешно тяло на стенен тип климатик (14000 - 24000 BTU) - 35 лв.
Монтаж Климатици Варна Външно тяло на стенен тип климатик (14000 - 24000 BTU) - 35 лв.
Монтаж Климатици Варна Вътрешно тяло на колонен, канален или касетъчен тип климатик - 40 лв.
Монтаж Климатици Варна Външно тяло на колонен, канален или касетъчен тип климатик - 50 лв.